De beeldtaal is een universele taal. Toch is het zo dat de informatie die we opnemen door iedereen op een andere manier wordt geïnterpreteerd en wordt gevormd tot een eigen narratief. Vaak zijn we erg overtuigd van ons gevormde beeld, zelfs wanneer dit gaat over het verhaal van een onbekende ander.

Hoe meer tijd je zult nemen om te ontdekken, vragen te stellen en je vooringenomenheid in twijfel te trekken, hoe completer je verhaal of beeld wordt. Op deze manier geef je een ander de kans om een eigen verhaal te vertellen, want er bestaat nooit maar één (juist) verhaal.
Durf jij open te staan om opnieuw naar jouw eigen omgeving te kijken?