Pip Passchier gebruikt in haar werk sportcultuur, de vormgeving van sport, spelregels, de vormgeving van de openbare ruimte, de spelende mens en de speeltuin om te onderzoeken hoe visuele taal beweging begeleidt en dirigeert.

Ze wil een reactie uitlokken bij de toeschouwer, de toeschouwer nieuwsgierig maken en activeren. De sculpturen en site specific installaties verwarren onze verwachtingen van alledaagse herkenbare objecten, vormen en kleuren. Hoe gedragen we ons als de spelregels vervagen en door elkaar gegooid worden? Hoe manoeuvreert men zich rond een kunstwerk dat aanzet tot interactie?

pippasschier.nl