Uitdovende verlichting

Na op het HAVO twee jaar kunstgeschiedenis en tekenen te hebben gedaan als eindexamenvak, vertrok Lubbertus vol goede moed naar Amersfoort om Kreatieve Therapie Beeldend te gaan studeren. Na driekwart jaar bleek het helaas niet de goede keus en hij stopte met de opleiding. Omdat hij het naar zijn zin had in Amersfoort is hij daar blijven wonen. Zonder zelf ooit nog een kunstwerk van enige omvang te maken raakte hij wel betrokken bij allerlei culturele activiteiten in Amersfoort, waaronder Blauwdruk. De commissie heeft hij weten te overtuigen van de geldigheid van zijn werkstuk. Tussen alle kunstenaars met een of andere band met Amersfoort die deelnemen aan deze editie van Blauwdruk, is hij een trotse buitenstaander.