Kliekes is ruim een jaar geleden ontstaan. Na een fotografie opleiding te hebben afgerond en fulltime fotograaf te zijn in een hele andere branche, was het tijd om weer eigenwerk te maken, portretten van mensen.
Op straat zoekend naar settingen, lijnen en kleuren. In de studio, warme beelden en de echtheid van de geportretteerden.

Gefascineerd door de 17e-eeuwse schilderkunst, symbolieken waarmee je dood wordt gegooid. Dood, vergankelijkheid, leven, tijdelijkheid, oftewel vanitas. Donker maar kleurig. Vergeet niet dat het leven eindig is, voor je het weet is het voorbij.

Drie portretten in het hier en nu, maar ook een beetje van toen.