De schilderijen en tekeningen van Hansje Struijk bevatten elegante vormen en eenvoudige sierranden. Een scène in huis of tuin, of figuren zoals een druiventros, een vissenvijver omlijst met een meerkoet, mieren en narcissen, transformeren tot gestileerde composities. Met een paar egale verflagen ontstaat een plat tekenachtig beeld.
Haar recente afstudeerserie ‘Delights, Assorted’ bestaat uit schilderijen en een keramieken tuinslang. De bijhorende publicatie ‘Assorti’ is een collectie beeldparen. Het toont het gebruik van natuurvormen in kunst en vormgeving, in combinatie met eigen foto’s.
Dit onderzoek en het beeldend werk gaan een verband na tussen het beminnen van de natuur, en de neiging een dagelijks leven te decoreren.
Samen vormen de schilderijen en sculptuur een stil schouwspel.
Natuurschoonheid wordt een etalage, een gestalte waarin opgaan moeilijk is. Wat is wezenlijk aan zulk soort verfraaiing?
De werken proberen het decoratieve aspect van natuurbeminning op waarde te schatten.
Tijdens Blauwdruk toont ze twee werken waarin de sierrand en het versierde gelijktijdig zijn ontstaan.
www.hansjestruijk.nl