Vorm, compositie en kleur

In het werk van Eric Wijnvoord ligt de nadruk op vorm, compositie en kleur. Je zou het abstract kunnen noemen. In ieder geval zal je er niet gauw een herkenbaar figuur in ontwaren. Eric vindt het juist interessant om het houvast van herkenning links te laten liggen. Wat maakt hij als hij zichzelf niet conformeert aan de wereld van interpretatie, als hij de mogelijkheid wegneemt om een woord of betekenis toe te kennen aan hetgeen hij weergeeft?