Navigation Menu

Hansje Struijk & Pip Passchier

Naam van het werk: 40 Pip en Hansje hebben 40 gesprekken met elkaar via gedichten en beeld. Pip Passchier Pip vertaalt impressies in tekst. Ze vervangt momenten in beeldende poëzie. Het contrast tussen intimiteit en onbevangenheid is leesbaar. Willem de Kooning  Academie. leeftijd 19 Hansje Struijk Ze oefent in het maken van visueel commentaar op haar...

Read More

Hansje Struijk

Hansje Struijk

De schilderijen en tekeningen van Hansje Struijk bevatten elegante vormen en eenvoudige sierranden. Een scène in huis of tuin, of figuren zoals een druiventros, een vissenvijver omlijst met een meerkoet, mieren en narcissen, transformeren tot gestileerde composities. Met een paar egale verflagen ontstaat een plat tekenachtig beeld. Haar recente...

Read More

Pip Passchier

Pip Passchier

Pip Passchier gebruikt in haar werk sportcultuur, de vormgeving van sport, spelregels, de vormgeving van de openbare ruimte, de spelende mens en de speeltuin om te onderzoeken hoe visuele taal beweging begeleidt en dirigeert. Ze wil een reactie uitlokken bij de toeschouwer, de toeschouwer nieuwsgierig maken en activeren. De sculpturen en site specific...

Read More