Dank voor uw sponsoring. U kunt uw bijdrage direct storten op het ibannummer van de StadsGalerij:  IBAN NL66 INGB 0002 1928 75 onder vermelding van naam en sponsoring blauwdruk033.